Manual Pengguna

Manual Pengguna

Klik di sini untuk memuat turun manual pengguna. Anda dikehendaki mempunyai Adobe Reader untuk membuka dokumen ini. Anda boleh memuat turun Adobe Reader terkini di sini .

Jika anda menghadapi masalah teknikal menggunakan laman web ini, sila hubungi teknikalmyttx@customs.gov.my.

Senarai Manual Pengguna

Tarikh & Masa
17 April 2024
Jumlah Pelawat
Maklum balas

© Hak Cipta Terpelihara 2024 Sistem Cukai Pelancongan Talian Utama MyTTx – 1300 888 500
Pengeluaran semula tanpa kebenaran dalam apa jua cara adalah dilarang