Perundangan, Panduan & Borang

Perundangan, Borang Dan Garis Panduan

Klik di sini untuk memuat turun perundangan, borang dan panduan masing-masing. Anda dikehendaki mempunyai Adobe Reader untuk membuka dokumen ini. Anda boleh memuat turun Adobe Reader terkini di sini .

Jika anda menghadapi masalah teknikal menggunakan laman web ini, sila hubungi teknikalmyttx@customs.gov.my.

List of Legislation

APPENDIX CONTENT

Senarai Polisi TTx

List of Sample Form

Tarikh & Masa
17 April 2024
Jumlah Pelawat
Maklum balas

© Hak Cipta Terpelihara 2024 Sistem Cukai Pelancongan Talian Utama MyTTx – 1300 888 500
Pengeluaran semula tanpa kebenaran dalam apa jua cara adalah dilarang