Perundangan, Panduan & Borang

Perundangan, Borang Dan Garis Panduan

Klik di sini untuk memuat turun perundangan, borang dan panduan masing-masing. Anda dikehendaki mempunyai Adobe Reader untuk membuka dokumen ini. Anda boleh memuat turun Adobe Reader terkini disini .

Jika anda menghadapi masalah teknikal menggunakan laman web ini, sila hubungi teknikalmyttx@customs.gov.my.

Senarai Perundangan:-

Senarai Polisi TTx:-

Senarai Contoh Borang:-

Senarai Panduan:-