Mac 3, 2022

4.

Dia akan dilantik sebagai PENTADBIR dan boleh membuat ID pengguna tambahan untuk kakitangan lain.

Read More »

3.

Pendaftaran juga boleh dibuat di pejabat kastam berhampiran dengan mengisi Borang TTx-01.

Read More »

2.

Pendaftaran diperlukan untuk pengguna baharu. Bagi pemohon baharu, anda boleh memohon melalui pautan Daftar Dalam Talian di atas.

Read More »